Gato Apps

אפליקציות Mobile בתחום האופנה

גאטו הוא מותג אופנה שבנינו עבורו אתר מכירות מקוון.
לאתר המקוון בנינו גם שתי אפליקציות תואמות מבוססות האתר. ניתן למצוא את האפליקציות בחנויות (של אפל וגוגל).


אפליקציות Gato הן אפליקציות Mobile שנבנו במסגרת פרוייקט בניית אתר המכירות של החברה. האפליקציות מאפשרות רכישה ישירה מתוך האתר.

מה עשינו

את האפליקציות איפיינו עיצבנו ופיתחנו עבור פלטפורמות iOS ו-Android. והן משווקות במדינת ישראל.