Moriah Rutman

בניית אתר חנות למכירת דיאלוגים

האתר מאפשר לרכוש דיאלוגים. הדיאלוגים מתחלקים לחלק כתוב ומוקלט. באמצעותם יכולים העולים החדשים ללמוד את השפה העברית בצורה יותר פרקטית וקלילה. 

האתר נבנה בעיצוב והתאמה אישית. ניתן לקבל בו מידע על המוצר, על היזמית, לחוות דוגמה מהמוצר לפני הרכישה וכמובן לרכוש ולקבל את התוצרים. בנוסף, האתר מאפשר למשתמש להוריד את התוצר פעם אחת בלבד לאחר ההורדה מקבל המשתמש הודעה שהוא כבר הוריד את התוצר ולא ניתן להנות ממנו פעמיים.

בפרוייקט זה איפיינו, עיצבנו ופיתחנו מינייסיט לרכישת דיאלוגים. 

לינק לאתר: https://moriarutman.co.il/


איפיון, עיצוב ופיתוח

מה עשינו

בניית מינייסיט לרכישת דיאלוגים

נשמח לשמוע על הפרוייקט הבא שלך